JAARVERSLAG WIT

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

JAARVERSLAG 2023

Fokcommissie Wit
In 2023 is de samenstelling van de fokcommissie veranderd, Marit Meijer heeft afscheid genomen en Jeroen de Vries uit Franeker is toegetreden.
De samenstelling van de fokcommissie is als volgt:


- Sietse van der Wal: voorzitter.
- Durk van der Zee: secretaris.
- Wim van Rheen: foktechnische zaken en contactpersoon vakblad Geitenhouderij.

- Jeroen de Vries: algemeen lid.

Rasgebonden inspecteurs
IIn 2023 is Sietse van der Wal geslaagd voor het examen stamboekinspecteur en toegevoegd aan de lijst van rasgebonden inspecteurs:
 
- Lieuwe Anema uit Achlum
- Henk Bierhof uit Zutphen
- Herman Hoekstra uit Veenklooster (Rasspecialist Wit)
- Simon van der Paauw uit Vreeland
- Sietse van der Wal uit Lamgezwaag
- Piet van Haperen uit Gilze (Reserve)

Instructiedag 18 maart
Op zaterdag 18 maart heeft Fokcommissie Witte Geiten een instructiedag georganiseerd voor inspecteurs, keurmeesters en aspiranten bij Gerard Koekkoek in Lemelerveld.
De opkomst kon beter, maar de sfeer was prima en positief.
Inspecteur Henk Bierhof behandelde in de ochtend aan de hand van een PowerPoint presentatie de vooruier, achteruierbreedte en achteruierhoogte en ribwelving.
Daarnaast werden toekomstige veranderingen en toevoegingen op het keuringsrapport besproken.
In de middag mochten de aanwezigen aan de slag met het beoordelen van een aantal melkgeiten en bokken.

Fokkersbijeenkomst/Fokkersdag
Net als vorig jaar had Fokcommissie Wit besloten om de jaarlijkse fokkersbijeenkomst en fokkersdag op één dag te organiseren.
Dit jaar waren we op 20 mei uitgenodigd op het melkgeitenbedrijf van Jacco Fokkema in het Drentse Een-West. Ongeveer 30 liefhebbers van de Witte geit waren hier op af gekomen.
Naast de gebruikelijke agendapunten en de huldigingen van de nationale kampioenen, Topgeiten en Stergeit stond de eventuele fusie met Fokcommissie Bont op het programma. De aanwezige witfokkers zagen de noodzaak in om te gaan samenwerken en stemden unaniem in met een fusie. Het bestuur gaat in het najaar in overleg met Fokcommisse Bont om de fusie vorm te geven waarna het op de ALV 2024 kan worden bekrachtigd.
Stamboekinspecteur Henk Bierhof gaf uitleg over de aandachtspunten achteruieraanhechting, de voorborst en de ribwelving van de geit.
Dit jaar vond een bestuurswissel plaats, Marit Meijer nam afscheid en wordt opgevolgd door Jeroen de Vries uit Franeker. Jeroen fokt al jaren samen met zijn vader de Bildthoekster Maisy geiten.
Na een verhaal van Jacco Fokkema over de geschiedenis van zijn melkgeitenbedrijf gaf na de pauze Theo Pieters uitleg over de theorie van het Triple A systeem.
Theo analyseerde twee totaal verschillende melkgeiten en hierna konden de Witfokkers zelf aan de gang met het analyseren van een aantal melkgeiten, het viel voor de meeste fokkers nog niet mee om dit in de praktijk uit te voeren.
Daarna werden door Theo nog een paar bokken besproken en om half vier sloot voorzitter Sietse van der Wal deze gezellige en leerzame dag af.

Fusie met Fokcommissie Bonte Geiten
Om de fusie te bespreken met Fokcommissie Bonte Geiten zijn er twee gezamenlijke vergaderingen geweest op 23 september en 16 december.
Onderwerpen waren onder andere: de samenstelling van de nieuwe fokcommissie, fokreglement, fokkersdag, inzet rasgebonden inspecteurs op keuringen en structuur van vergaderen.
Tijdens de vergaderingen bleken beide fokcommissies al snel op één lijn te zitten en willen we de fusie laten bekrachtigen tijdens de ALV NOG op 20 april 2024.

Stamboekinspectie
In 2023 zijn de drie bokkenkeuringen en een aantal grote geitenkeuringen verspreid over het land aangewezen waar dieren konden worden opgenomen.
Daarnaast is er een opnamedag georganiseerd aan het het einde van het keuringsseizoen in september.
Bovendien zijn er via de NOG nog een aantal bedrijfsopnames gehouden.
In totaal zijn er 265 dieren opgenomen in het Stamboek, 87 bokken en 178 geiten.
Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 152 dieren in 2022.

Stamboekopnames vanaf 2004
  Bokken Geiten Geiten +
bokken
V D H S R1 R2 TOTAAL S H R1 R2 TOTAAL TOTAAL
2004 24 32 5 - - - 61 160 40  40 - 240 301
2005 39 41 3 - - - 83 150 30  21 - 201 284
2006 27 45 9 3 - - 84 305 32  13 - 350 434
2007 22 26 7 - - - 55 312 33   2 - 347 402
2008 19 26 9 1 - - 55 279 35  31 - 345 400
2009 29 31 5 - - - 65 178 31  35 - 244 309
2010 19 20 7 - - - 46 113 20  22 - 155 201
2011 37 36 3 1 - - 77 125 14  75 - 214 291
2012 37 22 3 1 - - 63  80 15 118 - 213 276
2013 18 28 7 1 - - 54  84 24 130 - 238 292
2014 41 24 3 - - - 68 100 23  32 - 155 223
2015 21 25 4 - - - 50  86 23  61 - 170 220
2016 32 28  3 1 - - 64  95 22  17 - 134 198
2017 29 27  2 - - - 58  86 16  17 - 119 177
2018 28 26 16 - 1 - 70  70 27 122 - 225 295
2019 31 31  1 - - - 63  63 14  35 1 124 187
2020 10 17  5 - - - 32  32 13   7 -  80 112
2021 30 27  8 4 - - 69  69 28   1 - 198 267
2022 26 23  7 - - - 56  56 16  16 1  96 152
2023 37 27 14 9 1 - 87  87 23   3 - 178 265

Top 5 hoogst opgenomen geiten in 2023:
Geit: Pr. Geb. KH Opname: Vader: Moeder: Eigenaar:
Nooro's Roza 31 TG 2020 82 90 89 91 89 93 Gerko 178 Nooro's Roza 24 H. Noordermeer
Mer. Grietje 4710 R2 2020 86 90 90 91 88 91 Mer. Elton M. Grietje 93214 K. en J. Meekma
Mer. Marije 5339 R1 2020 83 90 91 90 88 90 Mer. Harald M. Marije 1659 K. en J. Meekma
Mer. Grietje 4844 R1 2020 84 90 91 90 88 90 Mer. Otto M. Grietje 3958 K. en J. Meekma
Mer. Ricella 4418 R2 2019 80 90 90 91 87 90 Mer. Harald M. Ricella 2203 K. en J. Meekma
 
Top 5 hoogst opgenomen bokken in 2023:
Bok: Pr. Geb. KH Opname: Vader: Moeder: Eigenaar:
Bildth. Melchior R2 2020 90 90 91 90 86 Mer. Gjalt Bildth. Maisy 89 H. Noordermeer
Merilla Sten R2 2021 95 89 90 90 87 Mer. Elton M. Grietje 93214 K. en J. Meekma
Merilla Jonker R2 2022 95 89 90 92 84 Mer. Martin M. Jantsje A4258 S. van der Wal
Merilla Germ R1 2021 92 88 90 90 85 Mer. Gjalt M. Gooitske 1684 K. en J. Meekma
Gerko 18 vd Tam. S 2022 92 88 88 89 85 Gerko 253 Mona 13 vd Tam. J. en P. Holtrop
 
Hoogst opgenomen geit 2023: Hoogst opgenomen bok 2023:
Nooro's Roza 31: 90 89 91 89 93
F/E: H. Noordermeer
Bildthoekster Melchior: 90 91 90 86
F: R. en J. de Vries   E: H. Noordermeer

Predicaten 2023
 
 
Topgeit:

Nooro's Roza 31: CVE 159
F/E: H. Noordermeer

Dierenbestand
Geregistreerd op: 31-12-2022 31-12-2023
Volwassen bokken:   112   133
Boklammeren:    59    66
     Totaal:    171   199
 
Volwassen geiten:   974   909
Lammeren:   267   239
    Totaal:  1241 1148
 
Totaal aantal dieren: 1412 1347
 

Nationale kampioenen
Op de Nationale NCW keuring gehouden op 15 juli in Jubbega waren 3 Witte lammeren en 4 Witte melkgeiten aanwezig.
Kampioen Witte lammeren: Kampioen Witte geiten:
Maaike 182
F/E: W.T. Terpstra
Dayna Anja 107
F: S. van der Wal
E: W.Y. Terpstra
  
De Nationale CW keuring werd gehouden tijdens het Geiten Event in Zwolle op 9 september. Aanwezig waren 36 Witte lammeren en 24 Witte melkgeiten.
Kampioen Witte lammeren: Kampioen Witte geiten
en Algemeen kampioen geiten:
Letty vd Oude Schuur
F/E: P. Schoenmakers
Sarah 3
F/E: A.E. Joustra
 
 
Witte geit met de beste vooruier:

Sarah 3
F/E: A.E. Joustra
 

Vakblad Geitenhouderij
De bijlage Witte Toppers 2022 is verschenen in het aprilnummer van Geitenhouderij.

Website
Vanuit het bestuur proberen we de website www.wittegeiten.org up-to-date te houden, gelukkig worden hierbij ondersteund door Teunie de With.
Fokcommissie Wit

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG