JAARVERSLAG WIT

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

JAARVERSLAG 2009

In 2009 zijn er drie commissievergaderingen geweest. In deze vergaderingen werd vooral aandacht besteed aan de voorbereiding van de Fokkersbijeenkomst en Fokkersdag, de agenda voor de bijeenkomst tussen de Fokcommissies en het NOG-bestuur en de tekeningen van het True Type.


Op 23 januari was er overleg tussen de Fokcommissies en het NOG-bestuur. Tijdens deze avond maakten de Fokcommissies hun plannen bekend voor het komende seizoen. Tevens werd er besloten om in het voorjaar de overlegvergadering tussen de commissies en het NOG te behouden. En een vergadering in het najaar na het keuringsseizoen met bovenstaande aangevuld met de scholingscommissie om het afgelopen seizoen te evalueren. Ook werd er medewerking gevraagd aan Fokcommissie Wit voor de keurmeester- en inspecteursdag van 2 mei 2009.

In het februarinummer van “Geitenhouderij” was het dit keer de beurt aan Wim van Rheen uit Bruchem voor het artikel “Witfokker aan het Woord”. Jeroen de Vries schreef een verhaal over de voorkeuren van de keurmeester Van Rheen en het wel en wee van zijn geitenstal.

Met behulp van de gegevens uit het stamboekprogramma GReIS werd het Fokboek 2009 gemaakt. De opzet van het Fokboek is hetzelfde gebleven als vorig jaar.

Op zaterdag 28 maart was de jaarlijkse Fokkersbijeenkomst in “De Keet” te Heerde. Ruim 40 fokkers/belangstellenden waren op deze middag afgekomen. Naast de “normale”agendapunten kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Gerard Bos heeft voorlopig het voorzitterschap overgenomen van Jurjan Groenveld.
- Terugblik met foto's op de Fokkersdag 2008 bij de familie Kammeraad te Zevenhoven.
- Presentatie Piter Bijma over basisprincipes fokkerij en inteelt.
- Reactie Stamboek x Stamboek = Stamboek.
- Presentatie True Type geit en bok.
- Huldiging van vier Stergeiten: Cirina en Cinja van Fam. de With uit Lexmond, Tsjeppenburster Aleida 182 van de Comb. Hoekstra uit Welsrijp en Liesje 70 van J. Fokkema uit Een-West.
- Huldiging van twee Topgeiten: Marijke 146 van P. van Haperen uit Gilze en Nooro's Femke 14 van H. Noordermeer uit Heenvliet.
- Er werden foto's getoond van de 1A en 1B geiten en lammeren op de Nationale CW-keuring in Kootwijkerbroek.
- Huldiging van de Nationaal Kampioen Witte geiten op de NCW-keuring: Klazien 154 van Lj. Wijbenga uit Kollumerzwaag. En op de CW-keuring: Marijke 90 van P. van Haperen uit Gilze.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NOG op zaterdag 25 april gaf Fokcommissie Witte Geiten een evaluatie van het fokbeleid over de afgelopen vijf jaren. Voorzitter Gerard Bos schetst een beeld van de ontwikkelingen in de fokkerij van de Nederlandse Witte Geit. Helaas lopen de aantallen flink terug zowel bij de fokkers als ook in aantallen dieren. Aan de hand van een uitgebreide PowerPointpresentatie werd verslag gedaan van de activiteiten van de commissie. Tot slot was er aandacht voor het True Type.

Medewerking werd er verleend aan de keurmeester-en inspecteursdag van zaterdag 2 mei bij de kinderboerderij “IJsselstee” in Nieuwegein.
Jan de With had samen met de Scholingscommissie een PowerPointpresentatie gemaakt met daarin onder andere bespreking van de aandachtspunten van Fokcommissie Witte Geiten.
In de middag werden een aantal witte en bonte geiten besproken en geplaatst door de aanwezige keurmeesters. De inspecteurs schreven en besproken een aantal witte en bonte geiten in.

De Fokkersdag vond dit jaar plaats op zaterdag 16 mei bij de familie van der Veen. Ongeveer 30 belangstellenden hadden de weg gevonden naar het Friese Makkum waar voorzitter Gerard Bos de dag opende om 10.30 uur.
De aanwezigen werden bijgepraat over de voortgang van het True Type door Jurjan Groenveld, het blijkt nog niet zo eenvoudig om het goed op papier te krijgen.
Om de kennis te testen van de fokkers over de inwendige onderdelen van de geit was er een test gemaakt. Achtereenvolgens kwamen het geraamte, het magenstelsel en de uier aan de beurt. Dit werd gedaan door bij een tekening de juiste onderdelen te vinden en het beantwoorden van een aantal vragen.
Vervolgens werd door Harm van der Veen een rondleiding gegeven over zijn bedrijf waar 1100 geiten driemaal daags worden gemolken.
Na de lunchpauze werd het tijd voor de praktische middag. Er waren zes geiten uitgezocht van verschillend type die beoordeeld moesten worden. Hiervoor was een formulier gemaakt waarop 14 onderdelen stonden zoals heupen, ribben, draaiers, enz. Het was de bedoeling om de kwaliteit van het desbetreffende onderdeel te onderstrepen.
Tenslotte werden van een aantal dieren de singelomtrek gemeten en werd een eenjarige geit ingeschreven en besproken door twee aanwezige inspecteurs.
De leerzame en gezellige dag werd om 15.00 uur afgesloten en beŽindigd met napraten en een drankje.

In het augustusnummer van “Geitenhouderij” kwam Koos Turk uit Ursem aan het woord. Deze echte geitenliefhebber verteld over de geschiedenis van zijn geitenstal en het bezoeken van keuringen met en zonder geiten. Over het samenstellen van een eigenaarsgroep zegt hij dan ook: “Het winnen met een groep dat vind ik fijn thuiskomen”.

De Nationale NCW-keuring had dit jaar plaats op 22 augustus in manege “De Stroomruiters” in Beilen. In totaal waren er 47 Witte geiten en lammeren aanwezig.
Kampioen bij de lammeren en tevens Dagkampioen lammeren werd Tineke 47 van J. Nauta uit Wijnaldum en haar stalgenoot Maaike 110 werd reservekampioen.
Bij de eenjarige geiten werd Sweachmer Tryntje 157 van de Comb. Maat uit Luxwoude kampioen en reservekampioen Twickels 5 van R. Verkruijsse uit Giethoorn.
Net als vorig jaar was de kampioen 2 jaar en ouder Klazien 154 van Lj. Wijbenga uit Kolummerzwaag met als reservekampioen Tsjeppenburster Aleida 253 van W.Y. Terpstra uit Hallum.

Op 19 september was de Nationale CW-keuring in manege “Voorwaarts” in Kootwijkerbroek. Er werden 73 Witte geiten en lammeren gekeurd door A. Kraaij en W. van Rheen.
Kampioen bij de lammeren en later op de dag ook Dagkampioen lammeren werd Marijke 177 van P. van Haperen uit Gilze en reservekampioen Aleida 100 vd Tamarahoeve van Fam. Grolleman uit Wapenveld.
Het kampioenschap bij de Witte geiten werd net als vorig jaar behaald door Marijke 90 van P. van Haperen uit Gilze en reservekampioen werd Riethoeve Viola 69 van Comb. Hutten uit Beilen.

De tekeningen van het zijaanzicht van het True Type van geit en bok zijn in oktober klaar en worden gepubliceerd in “Geitenhouderij” en op de website www.wittegeiten.org. Aan de tekeningen van de voor- en achterzijde wordt nog gewerkt.

Op 17 oktober werd voor het eerst een gezamenlijke vergadering gehouden van de Scholingscommissie, NOG-Fokcommissies, keurmeesters, inspecteurs en NOG-bestuur. Tijdens deze vergadering konden alle Fokcommissies hun mening geven over het afgelopen keuringsseizoen. Fokcommissie Witte Geiten heeft hier te kennen gegeven de scholingsbijeenkomsten van keurmeesters en inspecteurs wat minder vrijblijvend op te vatten dan nu het geval is.

In het decembernummer van “Geitenhouderij” was het Lauw van der Molen uit Gorredijk die door Jeroen de Vries werd geÔnterviewd voor “Witfokker aan het Woord”. Deze fokker van de bekende geit Hiltje 32 pleit er voor om weer bewuster productiegeiten te gaan fokken met beste uiers. Naar eigen zeggen houdt hij meer van bokken dan van geiten en is hij een echte “bokkenfreak”.
Ook is er aandacht voor Tsjeppenburster Aleida 182 die meer dan 10.000 kg melk in haar leven heeft geproduceerd.

In 2009 had de website (www.wittegeiten.org) meer dan 8400 bezoekers, dit was een kleine stijging ten opzichte van 2008. Webmaster Teunie de With kon door persoonlijke omstandigheden de website niet zo up-to-date houden zoals we gewend waren.
Het webalbum is dit jaar flink uitgebreid, van de keuringen gehouden in 2009 staan er maar liefst 32 albums op met in totaal meer dan 1200 foto's van Witte geiten, bokken en lammeren.
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Durk van de Zee

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG