JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2006

Op 13 januari 2006 wordt in de commissievergadering duidelijk dat Gerard Bos de financiën definitief overneemt van Gerard Koekkoek, die in 2005 de commissie had verlaten. Gerard wordt voorzitter/penningmeester. Secretaris Jurjan Groenveld gaat eind januari naar Portugal om daar voor enkele jaren te gaan werken. Jeroen de Vries wil proberen zijn taak over te nemen. Jurjan blijft gewoon commissielid en hoopt via e-mail nog wat voor de Fokcommissie te kunnen betekenen.

Om de speenlengte in de rasstandaard aan te passen aan de praktijk wordt besloten om een speenlengte van circa 7 cm te veranderen in 5-6 cm.

Gerard Bos levert het financiële verslag 2005 en de begroting 2006 in bij de penningmeester van de NOG. In de begroting is ruimte gereserveerd om de reiskosten van 2005 en 2006 uit te keren en aan het einde van het jaar 2006 alle onkosten verrekend te hebben.


Op 27 januari zijn er geen opmerkingen/suggesties van de andere Fokcommissies binnen gekomen bij het NOG-bestuur om de voorgestelde eisen van Fokcommissie Wit om enkele predikaten aan te passen. Derhalve stelt het NOG-bestuur voor KS-geit een minimale CVE van 83 in plaats van 85 vast. Fokcommissie Wit heeft ingestemd om deze kwestie af te kunnen ronden.

Voor het nieuwe predikaat Topgeit worden de voorgestelde eisen van minimaal 88 voor AV, 150 voor CVE en 250 dagen meegenomen naar de Algemene Ledenvergadering in april om vast te stellen.

De NOG heeft onderzoek gedaan naar het predikaat Preferente bok. Uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om statistisch verantwoord te bepalen of een bok daadwerkelijk verbetering heeft gegeven aan de fokwaarde. Er wordt geen invulling gegeven aan het predikaat Preferente bok.


In februari wordt met behulp van de gegevens uit het stamboekprogramma GReIS het Fokboek Wit 2006 gemaakt. In grove lijnen is de opzet gelijk met het vorige hulpmiddel voor de witfokkers. De rasstandaard, lijst van geiten ouder dan 10 jaar en de keuringsuitslagen van de Nationale keuringen worden toegevoegd.

Op zaterdag 25 maart wordt ’s morgens de Fokkersbijeenkomst voorbereid en vanaf één uur zijn er ongeveer 40 fokkers/belangstellenden aanwezig in ‘De Keet’ te Heerde voor een interessant programma en een gezellige middag.
Naast de ‘normale’ agendapunten komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- De voorzitter van de NOG overhandigt het behaalde diploma aan de kersverse inspecteur Theo van der Meer.
- Terugblik met foto’s op de eerste Fokkersdag bij de familie Holwerda in 2005.
- Herman Hoekstra evalueert met vele cijfers uit het stamboekprogramma het fokbeleid van de laatste jaren en geeft uitleg over de invulling van de predikaten KS-geit, Preferente bok en Topgeit.
- Presentatie Fokboek Wit 2006 en gelegenheid om het boekwerk aan te schaffen voor de liefhebbers.
- Er worden veel foto’s van topgeiten van de laatste 25 jaar getoond met een toelichting.
- Huldiging van twee 10.000 kg melkgeiten:
        * Marijke 63 van P. van Haperen, Gilze
        * Ivanbar Trees 56 van L. Anema, Achlum
- Huldiging van drie Stergeiten:
        * Krupers Tjitske 9 van Comb. Van der Meer, Haarle
        * Marijke 82 van P. van Haperen, Gilze
        * Corrie 82 van Comb. Groenveld, Wommels
Later blijkt dat de commissie Leontien 3 van W. de Boer uit Jubbega is vergeten.
 - Huldiging van de Nationale kampioenen van 2005 met als kampioenen van de Witte geiten:
        * Sasja van W. de Vries, Nijeholtpade
        * Roza A van H. Noordermeer, Heenvliet
Na afloop van de fokkersbijeenkomst melden Haye de Wit en Durk van der Zee zich spontaan als kandidaten voor de commissie. Haye en Durk worden uitgenodigd om een jaar mee te lopen en de sfeer te proeven. Marten Wiersma en Bertus Hutten hebben aangegeven waarschijnlijk in 2007 de commissie te verlaten.

Ongeveer 25 belangstellenden arriveerden op zaterdag 20 mei rond 10.00 uur bij de familie De With te Lexmond om deel te nemen aan de 2e Fokkersdag, dit keer in het zuiden.

Na de koffie en een welkomstwoordje van de voorzitter stond de raspresentatie op het programma. Herman Hoekstra gaf met behulp van een beamer, scherm en twee geiten die op enkele grote balen stro getoond werden, een heldere uiteenzetting over hoe we denken dat een Witte geit eruit moet zien.

Wierd de Boer uit Jubbega was naar Lexmond gelokt en hem werd bij verrassing alsnog het bord behorende bij de prestatie van zijn Stergeit Leontien 3 overhandigd.

Lezing van een dierenarts: hij hield een zeer duidelijk betoog over verschillende soorten medicijnen en manieren van toedienen.

Na de lunchpauze volgde het praktische gedeelte. De deelnemers werd gevraagd om twee dieren in te schrijven, waarna de gevonden waarden werden getoetst aan de jury, die werd gevormd door Pieter Zijlstra en Theo van der Meer.

Daarna werden vijf jaarlingen voorgebracht die op volgorde moesten worden gezet, op achtereenvolgens type, ontwikkeling, benen, uier en tenslotte op algemeen voorkomen. Alle deelnemers kregen de gelegenheid om met de jury in discussie te gaan en dat werd ook volop gedaan. Door de goede argumentatie van de jury werd meestal ingestemd met de plaatsing van de dieren.

Na afloop waren er nog hapjes en drankjes. Gevraagd en ongevraagd werd ons verzekerd dat het (ondanks het slechte weer) een leerzame en gezellige dag was.


De Fokcommissie Wit was dit jaar met de Fokcommissies Bont en Boergeit aan de beurt om medewerking te verlenen bij het organiseren van de inspecteur- en keurmeesterdag op 3 juni, maar de Scholingscommissie heeft besloten om in 2006 nogmaals aandacht te besteden aan de Toggenburger geiten.

Op de Nationale NCW-keuring op 8 juli in Beilen werd Lies 17 van A. Glas uit Dirkshorn de kampioen bij de Witte geiten en Dayna Anja 37 van S. vd Wal uit Langezwaag reservekampioen. Er waren 24 Witte geiten en lammeren aanwezig, die door de keurmeesters H. Hoekstra en T. van der Meer op de juiste volgorde werden geplaatst.

In het julinummer van De Geitenhouderij werd de tweede ‘Witfokker aan het woord’ geplaatst. Jeroen de Vries bezocht Huib Noordermeer in Heenvliet en schreef een interessant artikel over de achtergrond van Huib en zijn geiten.

De Scholingscommissie wil het inspectierapport verbeteren en de Fokcommissies kregen gelegenheid om mee te denken. Onze commissie heeft een aantal verbeterpunten voor het nieuwe inspectierapport doorgegeven.

Jan de With neemt op de commissievergadering van 30 augustus tijdelijk een aantal secretariaatstaken over van Jeroen de Vries. Jeroen heeft gemerkt dat hij zich met teveel dingen bezighoudt en keuzes moet maken.
De agenda voor 7 september wordt doorgesproken. Verder wordt er teruggekeken op de activiteiten van het afgelopen half jaar en plannen gemaakt voor het komende jaar.

Bij het overleg tussen de Fokcommissies en NOG-bestuur op 7 september worden we door Kees van Dongen geïnformeerd over CVE en het vergelijken van melklijsten in de top 100-melkproductie. Ook worden de voor- en nadelen van ‘een papierloze NOG’ behandeld, een onderwerp dat op de komende regiobijeenkomsten als discussiepunt op de agenda staat.

Marijke 118 en de éénjarige Marijke 126, beide van P. van Haperen uit Gilze zijn dit jaar in Utrecht respectievelijk Dagkampioen en reservekampioen van de Witte geiten geworden. Zoals voorgaande jaren werd de Nationale CW-keuring tegelijkertijd met de Utrechtse Paardendagen georganiseerd. Ondanks problemen rond Blauwtong in Nederland werden er op 23 september 73 Witte geiten en lammeren ingezonden. De Witte geiten werden gekeurd door de keurmeesters A. Kraaij en W. Voskamp.

In 2006 heeft de website (www.wittegeiten.nl) van de NOG-Fokcommissie Witte Geiten gemiddeld 18 bezoekers per dag uit binnen- en buitenland. Webmaster Teunie Melkert onderhoudt de site en plaatst regelmatig actuele informatie van Fokcommissie Wit. Bij gebrek aan gegevens uit het stamboekprogramma GReIS was het niet mogelijk om de mutaties van geiten en bokken up-to-date te houden. We gaan ervan uit dat dit in het nieuwe jaar zal verbeteren.

In november heeft Jeroen de Vries, Wierd de Boer uit Jubbega met een bezoek vereerd en de meningen van deze 78-jarige geitenhouder opgetekend. De derde ‘Witfokker aan het woord’ wordt in de eerstvolgende editie van De Geitenhouderij geplaatst.
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Jan de With

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG