JAARVERSLAG WIT

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

JAARVERSLAG 2007

In 2007 zijn er drie commissievergaderingen geweest. In deze vergaderingen werd vooral aandacht besteed aan de voorbereiding van de Fokkersbijeenkomst en Fokkersdag en de agenda voor de bijeenkomsten tussen de Fokcommissies en het NOG-bestuur.


Op 19 januari was er overleg tussen de Fokcommissies en de NOG. Tijdens deze avond werd een presentatie gehouden over het actualiseren en verbeteren van het opnamerapport. Tevens werd een voorzet gegeven voor het uniformeren van de vijf rasstandaarden.

In het januarinummer van 'Geitenhouderij' werd de derde ‘Witfokker aan het woord’ geplaatst. Wierd de Boer uit Jubbega werd dit keer door Jeroen de Vries bezocht. In het artikel spreekt Wierd zijn bezorgdheid uit over de toekomst van de Witte geit.

In februari werd met behulp van de gegevens uit het stamboekprogramma GReIS het Fokboek Wit 2007 gemaakt. In grove lijnen is de opzet hetzelfde als de voorgaande editie. Toegevoegd zijn een uitleg van de predicaten, extra kolom in de melklijsten voor grammen Vet + Eiwit, dagen in de melklijsten zijn minimaal 250 en maximaal 305. Verder zijn er enkele grafieken toegevoegd met de aantallen bokken en KS-geiten van de afgelopen 10 jaar.

Op zaterdag 31 maart was de jaarlijkse Fokkersbijeenkomst in ‘De Keet’ te Heerde. Ongeveer 32 fokkers/belangstellenden waren aanwezig op deze middag. Naast de ‘normale’ agendapunten kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Marten Wiersma en Jeroen de Vries verlaten de commissie en worden vervangen door Haije de Wit en Durk van der Zee, laatstgenoemde wordt tevens secretaris. Jeroen blijft wel freelance schrijver voor de artikelen in 'Geitenhouderij'.
- Terugblik met foto’s op de Fokkersdag bij de familie de With in 2006.
- Uitleg van het CVE-getal door Kees van Dongen.
- Stemming productie-eis Moeder van de bok van 85 naar 83 CVE. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen en ging, na bekrachtiging op de ALV, in op 01-01-2007.
- Herman Hoekstra evalueerde fokkerijgegevens aan de hand van het stamboekprogramma en gaf uitleg over het vernieuwde opnamerapport.
- Presentatie Fokboek Wit 2007.
- Er werden foto’s getoond van bokken van de afgelopen 25 jaar met een toelichting.
- Huldiging van een 10.000 kg melkgeit: Boukje 92 van U. de Vries uit De Wilgen.
- Huldiging van twee Stergeiten: Marijke 90 van P. van Haperen uit Gilze en Dayna Anja 22 van G. de Vries uit Schettens.
- Huldiging van de Nationale kampioenen Witte geiten 2006. Bij de NCW-keuring was deze eer voor Lies 17 van A. Glas uit Dirkshorn en bij de CW-keuring was dit Marijke 118 van P. van Haperen uit Gilze.

Samen met Fokcommissie Bont werd op 21 april medewerking verleend aan de inspecteur- en keurmeesterdag. Aan de hand van het nieuwe keuringsrapport werd een presentatie gehouden over de rasstandaard van de Witte en Bonte geit. Ruime aandacht was er dit keer voor de bok.

De Fokkersdag vond dit jaar plaats in het noorden van het land. Op zaterdag 19 mei waren ongeveer 30 fokkers/ belangstellenden om 10.00 uur bij de familie Hutten te Beilen aanwezig.
Na een welkomstwoord van de voorzitter, Gerard Bos, werden de aanwezigen getest op de kennis van de uitwendige onderdelen van de geit. Dit bleek een lastige, maar leerzame opgave te zijn.
Het tweede deel van de ochtend werd ingevuld door Harmen Endendijk met een interessant verhaal over lijnenteelt binnen de fokkerij van Fries-Hollandse koeien. Duidelijk werd dat lijnenteelt een gecontroleerde vorm van inteelt is, waarbij selectie belangrijk is.
Na de lunch kwam het praktische gedeelte van de dag. De aanwezigen mochten uitzoeken welk keuringsrapport bij welke geit behoorde. De stamboekinspecteurs Pieter Zijlstra en Theo van der Meer hadden een dag eerder 7 geiten ingeschreven, waarbij ze een aantal onderdelen iets overdreven hadden. Na enig gemopper en onbegrip van sommige deelnemers werd er na een goede uitleg meestal mee ingestemd.
Aan het eind van de dag waren de deelnemers zelf aan de beurt om een 1-jarige geit in te schrijven waarna deze werd besproken door één van de stamboekinspecteurs.
Om 15.00 uur sloot de voorzitter de dag af en bedankte de familie Hutten voor de gastvrijheid. Na afloop bleven velen nog napraten met een drankje en een hapje en kwamen tot de conclusie dat het een gezellige en vooral leerzame dag was geweest.

In het julinummer van 'Geitenhouderij' was het dit keer de beurt aan Theo van der Meer voor het artikel ‘Witfokker aan het woord’. Jeroen de Vries schreef een verhaal over de werkzaamheden van Theo als stamboekinspecteur en over de verschillende geitenstammen binnen de ‘Krupers’- stal.

Tijdens de commissievergadering van 27 augustus werden de melkcontrolegegevens van de laatste 40 jaar besproken. Durk van der Zee had de gegevens opgezocht en verwerkt in een tabel en grafieken. Verder kwam aan het bod een voorstel ter verbetering van stamboekopnames en huiskeuringen.

Bij het overleg tussen de Fokcommissies en de NOG werd duidelijk dat de voorwaarde voor registratie van lammeren in het jongveeregister gaat veranderen in: De vader van het lam moet op het moment van geboorte van het lam opgenomen zijn in het Stamboek.

De NCW-keuring van 8 september ging niet door vanwege een vervoersverbod in de voorafgaande weken.

Op de CW-keuring tijdens de UPD-dagen in Utrecht waren 71 Witte geiten en lammeren aanwezig. De Witte geiten werden gekeurd door de keurmeesters W. Voskamp en A. Kraaij.
Bij de lammeren werd Corrie 151 van Comb. Groenveld uit Wommels kampioen en reservekampioen werd Wâldster Janny 46 van W. Albada uit Frieschepalen.
Marijke 126 en Marijke 118, beide van P. van Haperen uit Gilze, werden respectievelijk Dagkampioen en reservekampioen bij de Witte melkgeiten.

Het nieuwe NOG-concept voor de rasstandaard werd in december ontvangen. De vernieuwde rasstandaard zal in januari 2008 gereed zijn.

In 2007 heeft de website (www.wittegeiten.nl) van de NOG-Fokcommissie Witte Geiten gemiddeld 19 bezoekers per dag uit binnen- en buitenland. Dit was een lichte stijging ten opzichte van 2006. Webmaster Teunie Melkert onderhoudt de site en plaatst regelmatig actuele informatie van Fokcommissie Wit. Bij gebrek aan gegevens uit het stamboekprogramma GReIS was het niet mogelijk om de mutaties van geiten en bokken up-to-date te houden.
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Durk van de Zee

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG