JAARVERSLAG WIT

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

JAARVERSLAG 2020

De Fokcommissie startte het jaar 2020 weer vol enthousiasme en er stond weer van alles gepland, zoals een Fokkersbijeenkomst, een scholings/instructie dag, een Fokkersdag en het Dag van het Schaap en de Geit.
Helaas werd Nederland geconfronteerd met het Covid-19-pandemie in maart. Het virus bleef het hele jaar actief en belemmerde mensen niet alleen in hun dagelijkse leven, maar ook activiteiten waar meerdere mensen samenkomen, konden niet doorgaan.
Dit zorgde dat bijna alle geplande activiteiten uiteindelijk geannuleerd werden.
De instructiebijeenkomst voor keurmeesters, inspecteurs en aspiranten is in februari nog wel doorgegaan.
Ondanks de Covid-19 zijn er wel twee bestuursvergaderingen in 2020 geweest.

Stemming
Op de geplande Fokkersbijeenkomst stond een belangrijk punt: namelijk de stemming over JVR X JVR = JVR.
De commissie vond dit toch zo belangrijk dat werd besloten deze stemming via de email te versturen.
Het voorstel werd met geruime meerderheid aangenomen. Deze regel gaat met terugwerkende kracht in per 01-01-2020 en worden de levende dieren aangepast.
Nu is tevens de druk van de ketel wat betreft de opname van de bokken, want het is tenslotte niet meer nodig.
Ten tweede een stemming om een boklam zonder bekende afstamming van bijvoorbeeld een melkbedrijf na opname te registreren met GA1, en de volgende generatie boklam met GA2.
Beide dieren kunnen ingezet worden voor de fokkerij als ze een opnamerapport hebben en voldoen aan de kenmerken van het Witte ras.
Het is daarbij wel belangrijk dat bloedvoering/raspercentage goed werkt in het stamboekprogramma ZooEasy en dat is inmiddels zo goed als gerealiseerd.
Het voorstel is ook met ruime meerderheid aangenomen en bij een goedwerkend raspercentage gaat het voorstel met terugwerkende kracht in op 01-01-2020.
De Fokcommissie heeft hierop een schema gemaakt met spelregels: Aangepast na aanname van de voorstellen:
- JVR x JVR = JVR
- Bokken zonder (gedeeltelijk) bekende of met afstamming uit een ander ras inzetten via twee generaties hulpstamboek.
    Vader GA Vader R1 Vader R2 Vader JVR/S
Moeder GA geitjes GA GA GA GA
bokjes GA GA GA GA
Moeder R1 geitjes GA GA GA* GA*
bokjes GA GA GA* GA*
Moeder R2 geitjes GA GA* JVR JVR
bokjes GA GA* JVR JVR
Moeder JVR geitjes GA GA* JVR JVR
bokjes GA GA* JVR JVR
Moeder S geitjes GA GA* JVR JVR
bokjes GA GA* JVR JVR
- Er is rekening gehouden met de Europese regel van twee generaties Register.
- JVR wordt na opname mits wordt voldaan aan de raskenmerken van het Witte ras.
- GA wordt na opname R1 mits wordt voldaan aan de raskenmerken van het Witte ras.
- Ouders die in een ander ras staan geregistreerd (niet in Wit) worden aangemerkt als GA.

Statistieken
Jan en Teunie de With hebben de Statistieken Wit 2020 gemaakt.
Dit is de verkleinde versie van het Fokboek. Hierin staan nog wel alle belangrijke zaken zoals de toplijsten, topexterieur enz. Alleen ontbreekt hierin de vermelding van de individuele dieren omdat een ieder dit zelf kan vinden in ZooEasy.

Commissie
Jan de With stopt als bestuurslid. Jan was 18 jaar lang de man die de kar trok. Hij was diegene die altijd de draaiboeken klaar had en de commissieleden scherp hield.
We zullen hem en natuurlijk Teunie erg missen.
Gelukkig hebben we Marit Meijer bereid gevonden om in de commissie plaats te nemen. Ze draait ondertussen al een poosje mee.

Stamboekinspecties 2020
Door de pandemie werden er natuurlijk geen keuringen gehouden waar normaal de meeste inspecties plaatsvinden.
In de periode juni tot oktober was het aantal besmettingen op een lager niveau, waardoor het binnen de regels van het RIVM mogelijk was om stamboekopnames aan huis te verrichten.
Dit leidde tot het mooie aantal van 13 voorlopig opgenomen bokken en 7 stuks definitief.
Bij de geiten werden er 21 gekeurd in stamboek, 1 in herkeuring en 6 x R1.
Uiteraard ligt dit aantal beduidend lager dan in eerdere jaren.
 
 
Hoogst opgenomen geit: Hoogst opgenomen bok:
Nooro’s Roza 26       AV 91
H. Noordermeer, Heenvliet
Hugo 5 van O’dam       AV 89
A. de Wild-van Maurik, Stampersgat

Dierenbestand
Het aantal levende dieren bij leden van de Fokcommissie Wit op 31-12-2020:
  Geiten: Lammeren: Bokken: Boklammeren: Totaal:
2017: 1078 289 93 61 1521
2018: 1133 253 86 44 1517
2019: 1216 304 151 73 1744
2020: 1127 279 110 104 1620
 
Het aantal opgegeven lammeren van 2020:
230 boklammeren en 358 geitlammeren

Inteelt en verwantschap
De gemiddelde inteelt coŽfficiŽnt is: 4,20%
De gemiddelde AVK* is: 89.02%
  *AVK is een Duitse term, die staat voor AhnenVerlust-Koeffizient, ofwel voorouderschapsverlies.
De commissie blijft zich inzetten om dit lager te krijgen door veel voorlichting richting de leden te sturen en de proefdekking in het stamboekprogramma ZooEasy te promoten.
Daarnaast zullen de nieuwe spelregels registratie Nederlandse Witte Geit hier zeker positief aan bijdragen.

Topgeiten
Emma 18 van de Vriendsenhof
G. Vriends, Deurne
Liesje Do 7
G. de Boer, Buitenpost
 
10.000 kg melkgeitCorrie 184
Fam. Groenveld, Wommels

Vakblad Geitenhouderij
In bijna elke uitgave van Vakblad Geitenhouderij kan men publicaties vinden van Fokcommissie Wit.
De meest in het oog springende publicatie is de uitneembare bijlage van Witte Toppers waarin exterieur- en productiedieren uitgelicht en op een rijtje gezet worden.
De rubriek Witfokker aan het woord is ook een van de zeer gewaardeerde onderwerpen.

Website
De website www.wittegeiten.org, die beheerd wordt door Teunie de With, werd weer door veel geitenfokkers bezocht om informatie op te zoeken.
Dit jaar werden er geen foto’s van keuringen toegevoegd aan het webalbum.
Bas Bierhof

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG