FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA

Fokkersbijeenkomst 27 maart 2021

Digitale vergadering via Microsoft Teams.

Aanvang 13:00 uur
Vanaf 12.45 uur inloggen via de toegestuurde deelnamelink.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven en mededelingen
- In memoriam
- Uitwerking aangenomen voorstellen september 2020
- Raspercentage
- Melkcontrole
3. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 30 maart 2019
4. Verslag Fokkersdag op 18 mei 2019 bij familie van der Wal en familie Maat
- Fokkersdag 2021
5. Evaluatie tweede instructiebijeenkomst
- Derde instructiebijeenkomst 2021?
- Rasgebonden inspecteurs
6. Terugblik Opnamedagen
- 11 juli 2020 en 12 september 2020
- Opnamedagen in 2021
7. Voorstel Fokreglement 2021 en goedkeuring
KORTE PAUZE
8. Presentatie Statistieken Wit 2021
9. Scrapiegenotypering
10. Focus op vooruier
- Analyse eerste vier jaar
- Genoemde nieuwe focus in 2022: breedte voorhand / grofheid in bot / balans bewaken
11. Topgeiten en geit met 10.000 kg melkproductie
12. Bestuurswissel
- Jan de With verlaat de commissie
- Voorstel vanuit het bestuur: Marit Meijer
- Verdeling taken
13. Rondvraag
14. Sluiting rond 14:30 uur
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

Powerpoint Fokkersbijeenkomst 2021

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG