FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2011

Fokkersbijeenkomst 26 maart 2010 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 27 maart 2010
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag 8 mei 2010 bij Fam. Noordermeer te Heenvliet
6. Aankondiging Fokkersdag 21 mei 2011 bij Fam. Meekma te Deinum
7. Eerste resultaten van S x S = JvR
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2011"
8. Presentatie Fokboek Wit 2011
9. Voor- en achteraanzicht True Type
10. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
11. Foto's van keuringen van 2010 uit het webalbum
12. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring 2010
13. Rondvraag
14. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2011

Verslag Fokkersbijeenkomst 26 maart 2011
Plaats: Restaurant "De Keet van Heerde" te Heerde
Aanwezig: 39 fokkers/belangstellenden, waaronder bestuursleden NOG, commissieleden Gerard Bos, Jan de With, Bas Bierhof en Wim van Rheen
Afgemeld: Durk van der Zee, Jeroen de Vries en Frans Stolk
 
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering en heette alle aanwezigen welkom.
Gerard begon met een verhaal over de hedendaagse obstakels, het aantal dieren/fokkers en het aantal dochters/moederdieren, waardoor er in totaal te weinig dieren zijn en langzaamaan de inteelt stijgt.
Toch was er de aanmoediging om aardigheid te houden in de geiten en het gaan naar keuringen.
 
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven.
* Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen.
* De rekening 2010 en begroting 2011 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG en komen aan de orde op de ALV op 23 april in Harderwijk.
* Het Jaarverslag 2010 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* De Scholingsdag wordt dit jaar op 7 mei gehouden. Volgens het schema zijn de rassen Wit, Bont en Boergeit dit jaar aan de beurt. De commissie wacht af en laat het initiatief bij de Scholingscommissie.
* De presentatieborden zijn vorig jaar vernieuwd en worden onder andere bij activiteiten van de Fokcommissie en de Nationale keuringen opgezet ter promotie van de Nederlandse Witte geit.
* De plannen om de geiten en bokken actueel weer te geven op www.wittegeiten.org, zonder alles handmatig in te hoeven typen, zijn nog niet verwezenlijkt. Wel zijn de nieuwe boklammeren en alle inschrijvingen terug te vinden op de site en natuurlijk is het Fokboek een goed alternatief.
* Tijdens de Fokkersbijeenkomsten van 2009 en 2010 is er gesproken over het predicaat Topgeit. Er zijn teveel verschillende meningen over de toekomst van dit NOG-predicaat. De commissie heeft besloten dit onderwerp te laten rusten en eventuele volhouders door te sturen naar de NOG.
* Er is vorig jaar een mail verstuurd naar de secretaris van de NOG met de vraag of het mogelijk is om naast de afstamming ook de bloedvoering te gaan vermelden in het huidige stamboekprogramma GReIS. Het NOG-bestuur gaf aan dit te gaan bespreken met de stamboekhouders en Wilfried Cents. Tot op heden geen enkele reactie vernomen van het NOG-bestuur.
 
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 27 maart 2010
De commissie geeft met behulp van een PowerPoint toelichting bij het verslag waarna deze zonder opmerkingen goed wordt gekeurd.
 
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
De samenstelling is dit jaar aangepast nadat Haije de Wit-Westerman had aangegeven eruit te willen stappen
Haije kon zich niet meer vinden in de nut van de fokcommissie zoals het hedendaags gaat.
Wim van Rheen (55) uit Bruchem heeft toegezegd om plaats te nemen in de commissie. Wim was al een bekende Witfokker en keurmeester, maar wordt toch nog voorgesteld en krijgt een applaus uit de zaal.
De samenstelling van de commissie is als volgt:
  Voorzitter/Penningmeester: Gerard Bos Onveranderd
   Secretaris: Durk van der Zee Onveranderd
   Commissielid: Jan de With Onveranderd
   Commissielid: Bas Bierhof Onveranderd
   Commissielid: Wim van Rheen Nieuw
   Schrijver "Geitenhouderij": Jeroen de Vries Onveranderd
   Webmaster: Teunie de With Onveranderd
 
5. Verslag 6de Fokkersdag 8 mei 2010
Met behulp van foto's werd er teruggekeken op de Fokkersdag 2010 bij Fam. Noordermeer te Heenvliet.
Op het programma stond onder andere de voortgang van het True Type, uitleg over voeding door de heer Gerrit Looijen. Een kennistest over de uitwendige onderdelen van het skelet en gebit van de geit.
Tijdens de praktische middag werden er een viertal geiten en drie bokken van verschillende leeftijd die vergeleken moesten worden met de tekening van het True Type.
 
6. Aankondiging Fokkersdag 21 mei 2011
De Fokkersdag 2011 wordt gehouden op zaterdag 21 mei 2011 bij Fam. Meekma te Deinum.
Op het programma staan onder andere een presentatie over de uier, een rondleiding over het bedrijf en een praktische middag met geiten en het nadruk op de uier.
Deelname is gratis, maar iedereen wordt er nog eens op geattendeerd zich op tijd aan te melden in verband met de koffie.
 
7. Fokbeleid
Tegen de verwachting in is het aantal deelnemers aan de melkcontrole licht gestegen.
Er zijn vrij veel boklammeren aangemeld van jaarlingen of geiten die voor de eerste keer lammeren.
Uiteindelijk blijven er ongeveer net zoveel boklammeren over die worden ingezet voor de dekkerij.
Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om "nieuwe bloedlijnen" te benutten.
 
Pauze. Gelegenheid tot aanschaf van Fokboek Wit 2011
 
8. Presentatie Fokboek Wit 2011
Jan de With presenteert het Fokboek Wit 2011 en laat veel gegevens zien, ge´llustreerd door mooie foto's.
De gegevens uit het stamboekprogramma GReIS zijn ook dit jaar weer aangeleverd door Wilfried Cents.
De opzet van het Fokboek is hetzelfde gebleven als vorig jaar. Veranderingen dit jaar: Alle stamboekgeiten.
Het Fokboek 2011 is twaalf pagina’s dikker geworden ten opzichte van de vorige editie doordat alle stamboekgeiten zijn vermeld.
 
9. Voor- en achteraanzicht True Type
De tekeningen van het True Type hebben vele ontwikkelingen doorgemaakt.
Nadat we klaar waren met de zijaanzicht van geit/bok hebben we nu het begin laten zien van de voor- en achteraanzicht.
 
10. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
De herinneringsbordjes zijn voor:
- Stergeiten:  - Marijke 118 - P. van Haperen, Gilze
- Marijke 119 - P. van Haperen, Gilze
  - Marijke 126 - P. van Haperen, Gilze
  - Tsjeppenburster Aleida 232 - Comb. Hoekstra, Welsrijp
  - Eliza 109 - D.F. Noordhuis, Roden
  - Eliza 109 - D.F. Noordhuis, Roden
   
- Topgeit:  - Merilla Tietje A4652 - K.S./P.J./J.J. Meekma, Deinum
   
- 10.000 kg melk: - Merilla Mieke M1746   -  K.S./P.J./J.J. Meekma, Deinum
  - Merilla Antsje A1598   -  K.S./P.J./J.J. Meekma, Deinum
  - Merilla Nelleke P1531 -  K.S./P.J./J.J. Meekma, Deinum
  - Merilla Afke T1268      -  K.S./P.J./J.J. Meekma, Deinum
  - Marijke 90 - P. van Haperen, Gilze
 
11. Foto┤s van keuringen van 2010 uit het webalbum
Dit jaar heeft Fokcommissie Wit een diashow gemaakt van alle keuringen waarvan vorig jaar foto’s zijn ingestuurd. In grote stilte werd er met aandacht gekeken naar de samenvatting van foto’s van de keuringen 2010.
Deze foto’s die waren gepresenteerd zijn terug te vinden op de website: http://picasaweb.google.com/Wittegeiten
 
12. Huldiging Kampioen Nationale NCW- en CW-keuring
Na een korte fotoserie van de kampioenen geiten en lammeren op de Nationale NCW-keuring in Barsingerhorn en CW-keuring in Kootwijkerbroek werden de Nationale kampioenen gehuldigd.

- NCW-keuring:  Tsjeppenburster Aleida 253 - W.Y. Terpstra, Hallum
- CW-keuring:     Riethoeve Viola 69 - Comb. Hutten, Beilen

De Nationale NCW-keuring voor 2011 is op dit moment nog onbekend.
De Nationale CW-keuring wordt op zaterdag 17 september door Stichting Landelijke Geitenkeuring in “Kleindierenmarkthal Barneveld” in Barneveld.

 
13. Rondvraag
Dit jaar waren er geen vragen bij de rondvraag.
 
14. Sluiting
Gerard Bos sluit de bijeenkomst en bedankt tenslotte de actieve vrijwilliger Teunie de With met een bloemetje.

Bas Bierhof

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG