FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2009

Fokkersbijeenkomst 28 maart 2009 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 29 maart 2008
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag 10 mei 2008 te Zevenhoven
6. Aankondiging Fokkersdag zaterdag 16 mei 2009 bij Fam. vd Veen te Makkum
7. Presentatie Piter Bijma over basisprincipes fokkerij en inteelt
8. Reactie Stamboek x Stamboek = Stamboek
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2009"
9. Presentatie Fokboek Wit 2009
10. Presentatie True Type geit en bok
11. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
12. Foto's van geiten en lammeren met 1A en 1B in Kootwijkerbroek
Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring 2008
13. Rondvraag
14. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2009

Fokkers met Witte geiten willen meer vrijheid in de fokkerij.

Onder de aanwezige fokkers op de Fokkersbijeenkomst van Fokcommissie Witte Geiten blijkt veel draagvlak te zijn om de regels ten aanzien van het fokken van stamboekbokken te veranderen.

Ruim 40 fokkers en belangstellenden zijn op zaterdagmiddag 28 maart naar “De Keet van Heerde” in Heerde gekomen om de jaarlijkse Fokkersbijeenkomst bij te wonen. De voorzitterswissel van vorig jaar is teruggedraaid. Jurjan Groenveld heeft te kennen gegeven te weinig tijd te hebben om zoveel mogelijk keuringen en vergaderingen bij te kunnen wonen. Gerard Bos heeft het voorzitterschap weer op zich genomen. De samenstelling van de commissie blijft verder ongewijzigd met ondersteuning van webmaster Teunie de With en freelance schrijver Jeroen de Vries.

Na de terugblik op de activiteiten van vorig jaar geeft Piter Bijma, docent Wageningen Universiteit, een presentatie over basisprincipes van fokkerij en inteelt. Hierin legt hij uit wat inteelt is, de gevolgen van inteelt zijn en hoe je inteelt beperkt op rasnivo. Zijn belangrijkste conclusies zijn:
* dat inteelt ontstaat door verwantschap
* inteelt goed te beheersen is door gespreid gebruik van bokken
* vooruitgang goed te combineren is met beperkte inteelt
* organisatie het belangrijkste is

Vervolgens komt de reactie van de Fokcommissie op de vorig jaar begonnen discussie over het verruimen van de regels om een stamboekbok te mogen fokken. Durk van der Zee laat een aantal mogelijkheden zien om tot meer bloedlijnen binnen het bokkenbestand te komen. Na een discussie blijkt een meerderheid voorstander te zijn van het systeem “Stamboek x Stamboek = Stamboek”. Dit houdt in dat van iedere stamboekgeit (met of zonder melklijst) na paring met een stamboekbok een stamboekbokje gefokt mag worden. Besloten wordt om volgend jaar dit voorstel in stemming te brengen op de Fokkersbijeenkomst. Na aanname en bekrachtiging op de ALV 2010 van de NOG kan dit lange termijn fokbeleid ingaan vanaf 01-01-2010.

 Jan de With presenteert het Fokboek Wit 2009 en hij laat veel gegevens zien ge´llustreerd door mooie foto's. Het Fokboek is te bestellen door 10,25 euro over te maken op postgiro 1482512 ten name van G. Bos te Ankeveen. Graag met vermelding van uw naam en ‘Fokboek 2009’.

De ontwikkelingen van de tekeningen die moeten gaan leiden tot de definitieve versie van het True Type geit en bok worden gepresenteerd door Jurjan Groenveld. De aanwezigen zijn tevreden over de laatste versies en onderstrepen dit met een applaus.

Na veel foto's van de CW keuring in Kootwijkerbroek feliciteert voorzitter Gerard Bos de kampioenen van de Nationale keuringen. Herinneringsbordjes zijn er voor de Stergeiten:
* Cirina en Cinja van de Fam. de With uit Lexmond
* Tsjeppenburster Aleida 182 van Comb. Hoekstra uit Welsrijp
* Liesje 70 van J. Fokkema uit Een West
Net als vorig jaar zijn er ook twee Topgeiten te huldigen:
* Marijke 146 van P. van Haperen uit Gilze
* Nooro's Femke 14 van H. Noordermeer uit Heenvliet

Bij de rondvraag komt de vraag om de eisen voor Topgeit te veranderen door meer lactatiedagen en lactatiejaren te eisen. Dit wordt doorgespeeld aan de NOG die verantwoordelijk is voor het toekennen van de predicaten. De voorzitter sluit af met de oproep om vooral veel plezier in onze hobby te houden.

Durk van der Zee

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG