WITFOKKER AAN HET WOORD

Geiten fokken met inhoud en aangenaam karakter
Door Jeroen de Vries

"Ik ben aan haar gehecht. Ze heeft me veel gebracht. Ze gaf haar goede eigenschappen door, maar was ook ontvankelijk voor eigenschappen van bokken. Het is bovendien een sterke geit. Op haar vijftiende staat ze nog steeds kaarsrecht op haar poten."

Dit keer is het mijn vader Roel de Vries die aan het woord is. Hij spreekt met liefde over zijn oude geit. "Een ontzettend lieve geit," vertelt hij verder.
De Maisy’s doorgaans een fijn karakter, meent Roel. Dat komt door de visie die hij door de jaren heen heeft gehanteerd. Hij verkocht dieren niet alleen om hun uiterlijk, maar ook om hun karakter.
Geiten die lastig deden tijdens het lammeren of moeilijk te melken waren, werden van de hand gedaan.

Daarnaast lette Roel bij de bokkeuze op het karakter van de bok. Merilla Hessel, de vader van Maisy 37, is het beste voorbeeld.
"We keken in de nazomer van 1997 bij de jonge bokken van Klaas Sjoerd en Jannie Meekma. Hessel kwam meteen naar ons toe, terwijl hij niet of nauwelijks door de handen was geweest. Klaas Sjoerd zei toen dat de moeder ook zo’n handzame geit was. Toen hebben we de bok gekocht."

 
Bildthoekster Maisy 37 (AV90, KS*) staat als 15-jarige
nog best op de benen (op de foto is ze 11,5).
Naam: Roel de Vries
Woonplaats: Sint Annaparochie
Leeftijd: 59 jaar
Beroep: Zelfstandige
Vereniging: Oudebildtdijk/Friesland
Aantal melkgeiten: 3 
Aantal lammeren: 3
Eerste Witte geit: Riekie 27 (1988)
Beste zelfgefokte Witte geit:
Bildthoekster Maisy 37
Beste zelfgefokte Witte bok:
Bildthoekster Oscar (AV 87)
Hoogst ingeschreven voor AV:
Bildthoekster Maisy 37 (AV 90)
Witte voorbeeldgeit:
Marije 105
Best fokkende Witte bok:
Merilla Herre
Maisy 67 teurggehaald
De oude geit is afgelopen herfst niet meer gedekt. In de stal staat een eenjarige geit, kleindochter van Maisy 37, en een vierjarige dochter.
Beide dieren hebben lammeren gekregen van zijn Jelle van de Dijk. "Van Jelle heb ik bij Koos Turk fraaie nakomelingen gezien. Geiten met inhoud en beste uiers."
Maisy 82, de jaarling, bracht jammer genoeg twee bokken.
Maisy 67 lamde pas in mei, maar bracht wel twee geitjes. Roel verwacht veel van deze lammeren. "Ik hoop dat Maisy 67 haar bestaande kwaliteiten, haar breedte en haar uiervorm, doorgeeft. De lammeren zijn van een mooi type. Nu kijken hoe ze zich ontwikkelen."
   
Het fokken van geiten met vooruier is voor Roel al jaren het ultieme fokdoel.
Bij Maisy 67 (hier als jaarling) komt dit goed naar voren.

Bildthoekster Maisy 67 kreeg als jaarling 89 punten voor haar uier. Ze produceerde dat jaar bijna 1700 kilo in ruim 300 dagen met 3.42 eiwit en een CVE van 156.
Maisy 67 werd afgelopen jaar teruggehaald uit de stal van Meekma. "Als hobbyfokker moet je selecteren. Maisy 67 hadden we als lam verkocht. Achteraf hadden we precies de verkeerde weggedaan."
Ze is een dochter van Merilla Herre, de bok die veel inhoud aan de Maisy’s heeft toegevoegd. "Een brede bok met een ruime middenhand en sterke korte koten. Hij was misschien niet zo’n grote bok, maar wel precies wat onze geiten nodig hadden."
Bij Maisy 67 lijkt alles op z’n plek te vallen. "Maisy 37 heeft voor meer goede nakomelingen gezorgd. Alle dochters vielen op vanwege hun melkbaarheid en productie. Maisy 67 heeft door haar fraaie uiervorm en goede eiwitten iets extra’s."

Riekie 27 (AB85, KS*) is de stammoeder
van de Bildthoekster Maisy’s.
Roel fokt het liefst geiten met de inhoud en uier
van Marije 105 (AV91, vader Hindrik K).

Mooie uiers 
De jaarling is een nakomeling van Merilla Alaska. Deze bok stamt net als Merilla Herre uit de Grietjes van de Praktijkschool in Oentsjerk.
Beide bokken zijn nazaten van Merilla Abram, een bok die meerdere malen Alfama’s Vincent in zijn stamboom heeft.
"Deze bok heeft in de jaren ’90 voor beste uiers gezorgd. Hoewel wij pas in Maisy 67 het gewenste resultaat zien, hebben we vaak bokken ingezet met Abram als vader of grootvader. Dit vooral om geiten met langere vooruiers te fokken."

Mooie uiers vindt Roel belangrijker dan veel melk. Toch is er in het verleden bewust op melk gefokt.
"Onze geiten gaven aanvankelijk weinig melk. De Riekies, waar onze geiten uit stammen, blonken in de jaren tachtig uit in exterieur, maar niet in melkproductie. De dochter van onze stammoeder Riekie 27, Maisy 3, was in de beginjaren al een flinke verbetering. De echte productiegeiten kwamen toen we bokken van Meekma gingen gebruiken."

Merilla Herre (AV88, vader Merilla Abram) zorgde voor meer inhoud bij de Maisy’s. Bildthoekster Oscar (AV 87) is de bekendste zoon van Maisy 37. Hij werd meervoudig kampioen van Friesland NCW
Niet met geiten naar de keuring
Diverse Merilla-bokken passeerden de revue. "Merilla Hessel was de mooiste bok. Hij werd direct als lam reservekampioen van Friesland.
Een jaar later hebben we hem uitgeleend. Dat hadden we nooit moeten doen. Toen we hem terugkregen bleek hij CAE-positief en hebben we hem voor de slacht moeten verkopen. Daar waren we wel even kapot van."
Daarna werd de keuze gemaakt om de hele stal te laten onderzoeken op CAE en CL. "Zoiets als met Hessel wilden we nooit meer meemaken. Het was jammer dat we vanaf dat moment niet meer naar de lokale keuring konden, maar we hebben nooit spijt gehad van deze stap."

Keuringen worden niet zo vaak meer bezocht. "De laatste was een aantal jaren geleden, toen werd een lam van ons nog reservekampioen.
Keuringen zijn leuk, maar ik ben het niet altijd eens met de keuzes die worden gemaakt. Vaak zie ik geiten vooraan staan die rank zijn en vooral hoogtemaat hebben. Ik houd meer van geiten die inhoud hebben. Hoogtemaat zegt mij niet zoveel."

Dit artikel is verschenen in juni 2014 in "Geitenhouderij"

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG